ONN media

Araz ƏHMƏDOĞLU - BÜTÜN YAZILAR
TÜRKCƏNİN YASAQ OLMASINA GÖRƏ BİR SƏNƏD – ARAZ ƏHMƏDOĞLU YAZIR

TÜRKCƏNİN YASAQ OLMASINA GÖRƏ BİR SƏNƏD – ARAZ ƏHMƏDOĞLU YAZIR

Araz ƏHMƏDOĞLU (XOY) – xüsusi olaraq ONN üçün. Sənəd 1929-cu (1307 Hicri Şəmsi) ilə aiddir. Rza şah vaxtında Maarif, Ovqaf və Sənaye nazirliyi, Azərbaycan Maarif və Ovqaf idarəsi, Təftiş İdarəsi, tərəfindən 1307/11/18 tarixində Darülmüəllimin Mədrəsəsinin müdirinə...

Güney Azərbaycanda milli oyanışın ustadı (VİDEO)

Güney Azərbaycanda milli oyanışın ustadı (VİDEO)

YAZIÇI: ARAZ ƏHMƏOĞLU, XOY – xüsusi olaraq  ONN media üçün.  Böyük Azərbaycan millətinin böyük oğulları çox olub. Elə tarixi dönəmlər olub ki, bir kişi təkbaşına bir Vətəni təmsil edə bilib. 1946-da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin qurduğu elərki (demokrati...

ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png