ONN İnformasiya Agentliyi

Yunus OGUZ - BÜTÜN YAZILAR
Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq? ONUNCU YAZI-YUNUS OĞUZ YAZIR

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq? ONUNCU YAZI-YUNUS OĞUZ YAZIR

Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim Yunus Oğuz Epiqraf Hökumət o zaman özünə potensial üsyançılar hazırlayır ki, cəmiyyətdə xurafatlaşma, manqurtlaşma, cahilləşmə, zombiləşmə sürətlənir, riyakarlıq, saxtakarlıq baş alıb gedir. Bu zaman milli-mənəvi və maddi dəyərlərin, vətənpər...

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- YEDDİNCİ YAZI-YUNUS OĞUZ YAZIR

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- YEDDİNCİ YAZI-YUNUS OĞUZ YAZIR

Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim Yunus Oğuz Epiqraf Hökumət o zaman özünə potensial üsyançılar hazırlayır ki, cəmiyyətdə xurafatlaşma, manqurtlaşma, cahilləşmə, zombiləşmə sürətlənir, riyakarlıq, saxtakarlıq baş alıb gedir. Bu zaman milli-mənəvi və maddi dəyərlərin, vətənpər...

Virusa yoluxanlar- YUNUS OĞUZ YAZIR

Virusa yoluxanlar- YUNUS OĞUZ YAZIR

Yunus Oğuz Felyeton Koronovirus gəzə-gəzə bizə doğru gəlir. Bah, gör üstümüzə kim yox ha, nə gəlir? Virus! Xox! Qorxduq… Qorxuruq, yoxsa qorxmuruq? Ehtiyatı əldən veririk, ya vermirik? A kişi, nə qorxmaq, nə ehtiyat? Biz heç Allahımızdan qorxmuruq,  yerdə olan kimdən (yox, ...

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- ALTINCI YAZI-YUNUS OĞUZ YAZIR

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- ALTINCI YAZI-YUNUS OĞUZ YAZIR

Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim Yunus Oğuz Epiqraf Hökumət o zaman özünə potensial üsyançılar hazırlayır ki, cəmiyyətdə xurafatlaşma, manqurtlaşma, cahilləşmə, zombiləşmə sürətlənir, riyakarlıq, saxtakarlıq baş alıb gedir. Bu zaman milli-mənəvi və maddi dəyərlərin, vətənpər...

Gülməşəkər namizədlər- Felyeton YUNUS OĞUZ YAZIR

Gülməşəkər namizədlər- Felyeton YUNUS OĞUZ YAZIR

Yunus Oğuz Felyeton Deyirəm bu seçkilərdə nə qədər gülməşəkər namizəd varmış… Keçmişdə bir kənddə muxtar, sovet dilində desək, kolxoz sədri seçkisi keçirirdilər. Deməli seçkinin keçirilməsi qaydası belə imiş: Bir torba bişmiş, bir torba da çiy noxud verirlərmiş kəndə girən ...

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- Üçüncü yazı YUNUS OĞUZ YAZIR

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- Üçüncü yazı YUNUS OĞUZ YAZIR

Epiqraf Hökumət o zaman özünə potensial üsyançılar hazırlayır ki, cəmiyyətdə xurafatlaşma, manqurtlaşma, cahilləşmə, zombiləşmə sürətlənir, riyakarlıq, saxtakarlıq baş alıb gedir. Bu zaman milli-mənəvi və maddi dəyərlərin, vətənpərvərliyin təbliği effekt vermir və dövlətçilik anl...

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- YUNUS OĞUZ YAZIR- İKİNCİ YAZI

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- YUNUS OĞUZ YAZIR- İKİNCİ YAZI

Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim – Yunus Oğuz Birinci yazını buradan oxuya bilərsiniz; https://onn.az/kosheyazilari/kecmisd%c9%99n-g%c9%99l%c9%99c%c9%99y%c9%99-n%c9%99-dasiyiriq-yunus-oguz-yazir-2/ Tariximizi hissə-hissə öyrənib  vahid hala gətirdikdə, ümumi nətic...

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- YUNUS OĞUZ YAZIR

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?- YUNUS OĞUZ YAZIR

Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim Yunus Oğuz Birinci yazını buradan oxuya bilərsiniz  https://olaylar.az/news/siyaset/365495 Tariximizi hissə-hissə öyrənib  vahid hala gətirdikdə, ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, keçmişimiz gələcəkdən qabaqdadır, keçmişimiz gələcəyimizə işıq sa...

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?-YUNUS OĞUZ yazır

Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?-YUNUS OĞUZ yazır

Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyimiz bərpa edildikdən, Azərbaycan Respublikası 1918-1920 ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birbaşa  varisi elan olunduqdan sonra bir gün də, bir an da olsun belə “dövlətim...

İt zülmünü çəkənlər- YUNUS OĞUZ YAZIR

İt zülmünü çəkənlər- YUNUS OĞUZ YAZIR

Yunus Oğuz Felyeton Dilimizdə bir para deyimlər var ki, mənasını anlamasalar da, yeri gəldi, gəlmədi insanlar onları atalar sözləri kimi istifadə edir. Bu deyimlərdən məmə əməndən pəpə yeyənə qədər hamı istifadə edir. Həyatımız elə bil bunlarsız təsəvvür olunmur. Ən çox da bu dey...

Dodaqaltı mızıldananlar- YUNUS OĞUZ YAZIR

Dodaqaltı mızıldananlar- YUNUS OĞUZ YAZIR

        Yunus Oğuz            Felyeton Bizim xalq çox istedadlı xalqdır. Hansı sahədə istəsən özünü göstərə bilir. Həm də ədəbiyyata, incəsənətə, dinə çox meyllidir, hətta mən deyərdim ki, çox sıx bağlıdır. Odee…, millətin b...

Dolanışıq- YUNUS OĞUZ YAZIR

Dolanışıq- YUNUS OĞUZ YAZIR

Yunus Oğuz Felyeton Hər kəsin dolanışığı bir şeydən… bir zaddan… daha doğrusu bir əməldən çıxır. Bu zad əməli etmədinsə, heç zad, batdın, getdin. Elə hesab et ki, yolunu gözləyən, gözünü əlinə dikən arvad- uşağı çörəksiz qoyursan. Gedirsən evə,  zəngi basırsan ki...

Cızığından çıxan- YUNUS OĞUZ YAZIR

Cızığından çıxan- YUNUS OĞUZ YAZIR

Yunus Oğuz Felyeton Bir gün Molla Nəsrəddinin evinə oğrular girir. Kişini arvadı ilə bir yerdə evin ortasına qoyub bir cızıq çəkir və hədələyirlər ki, nəbadə ayağınızı bu cızığdan kənara qoyasınız, yoxsa başınıza elə oyunlar açarıq ki, dəymişiniz dura-dura kalınız tökülər. Nə isə...

İşverən – YUNUS OĞUZ YAZIR

İşverən – YUNUS OĞUZ YAZIR

Felyeton Yunus Oğuz Ölkədə hamı bir-birinə iş verir. Kimisi iş verir, kimisi də işlə yüklənir. Məni ali şüur maraqlandırır. Xırım-xırda işlərlə heç aram yox. Amma, çox nahaq. Sən demə ən böyük işlər elə xırdalıqlardan başlayırmış. Xırdalar birləşib (əgər birləşə bilsələr) nəhəng ...

Eşşək otaran- YUNUS OĞUZ yazır

Eşşək otaran- YUNUS OĞUZ yazır

          Felyeton Deyirəm “eşşək” ismindən “ş” hərfinin birini götürsək, söz “eş” və “ək” felinə çevriləcək. Torpağı eş, sonra isə ək. Yəni, bu bir tarlaya arpa, buğda, qarabaşaq əkmək deyil ha! Buralarda əvvəl şumlayırsan, sonra t...

ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png