Uşaqların bədən dili bizə nə deyir?

ONN media körpənizi anlamaq üçün sizə kömək edəcək məlumatları araşdırıb.

Bir uşağın bədən dilini anlamaq onun işarət dilini anlamaqdır. Bu, tamamilə yeni bir dünyadır. Ana və atalar uşaqlarına olan yaxınlıqlarından dolayı onların dilini başa düşürlər. Bir müddət sonra isə uşaqlarını müşahidə etmək ən sevdikləri məşğuliyyətə çevrilir və zamanla işarələri, mimikaları anlayıb onlara reaksiya bildirirlər. Beləliklə uşaq ilə ana-ata arasında yaxşı bir əlaqə inkişaf edir.

Uşaqlar ən çox üzə baxmağı sevirlər. Üzünüz uşağınızdan 20-25 sm-ə qədər məsafədədirsə, sizi rahatlıqla görə bilər. Üzünüzə baxdığında ürək döyüntüləri sürətlənir, ona görə də onunla danışın və bol-bol gülümsəyin.

Ağlamaq

Bir uşağın ilk ağlaması onun nəfəs alması və güvənsiz, bilmədiyi bir mühitə girməsi deməkdir. Uşağınız acdığı və uyğun olmayan formada yatdığı zaman ağlayacaq.

Çığıldamaq

Bir uşaq çığıldayır və göyərçin kimi səs çıxarırsa, deməli xoşbəxtdir.

Anidən qışqırmaq

Bu zaman uşaq həyəcanlanmış ola bilər. Ağlamağa başlamamışdan öncə daha sakit yerə aparın. Başını çevirdiyində ya da gözlərini bağlayıb sıxanda ağlamaq üzrə olduğunu anlaya bilərsiniz.

Ağzıyla axtarmaq

Bu zaman yeməyə nəsə axtarır. Yanağını oxşasanız, anasanın sinəsini axtarmaq üçün başını çevirəcəkdir.

Əmmək

Ağlayan uşaqlar üçün əmmək ən sıx qarşılaşan rahatlama üsuludur. Uşaq özünü rahatlatmaq üçün belə bir şey edəcək. İstədiyi verilsə belə yenə də bunu edə bilər.

Başını vurmaq

Bu, ailələri narahat edə bilər. Çox uşaq özlərinə olan zərəri və ya acısını düşünmədən belə bir şey edirlər. İrəli-geri ritmik şəkildə getməyi rahatlamaq üçün edirlər. Bu hal çox uzun müddət davam edərsə, həkimə aparın.

Təpikləmək

Bu, qazdan, çirklənmiş bezdən qaynaqlana bilər. Əvvəlcə bunları yoxlayın. Bundan əlavə uşağın xoşbəxt olduğu və oynamaq istədiyi anlamına gələ bilər ya da  uşaq sadəcə olaraq ayaqlarını təpikləməyi sevir.

Yumruq sıxmaq

Aclığın işarəsi ola bilər. 3 aydan çox davam edərsə, həkimə göstərin.

Qulaqlarını çəkmək

Uşaq diş çıxartdığında qulaqlarını çəkir. Diş çıxarırsa, sərinləşdirici diş halqası ya da çiynəməsi üçün alma verin.

Dizlərini çəkmək

Bu, qarın nahiyəsində yaranan rahatsızlığın işarəsi ola bilər. Məsələn: ana südündən butulka südünə keçiş ya da 6 aylıqkən qatı yeməyə keçiş kimi dönəmlər.