14 sentyabr – Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradılıb

Unutmayaq, Unutdurmayaq!

14 sentyabr 1989-cu ildə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradılmışdır.

Teatr 2004-cü ildən Məhəmməd Tağı Sidqinin adını daşıyır.

Uşaq və yeniyetmələrin milli, mənəvi-əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyəsində, dünyagörüşlərinin formalaşmasında özünəməxsus mühüm rol oynayan əsərləri tamaşaya qoymuş teatrın bütün kollektivini təbrik edir və yaradıcılıq uğurları arzu edirik.