Böyük Azərbaycan sərkərdəsi Cavad xan

Unutmayaq unutdurmayaq!

3 yanvar 1804 – cü ildə Qacarlar nəslindəm olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının axırıncı xanı Cavad xanın rus işğalçı qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə oğulları ilə birlikdə qəhrəmancasına həlak olduğu gündür.
Eyni zamanda 3 yanvar 1804-cü il Gəncənin rus qoşunları tərəfindən işğal olunduğu gündür.