Həsənəli xan Qaradaği – Azərbaycan maarifpərvəri

Unutmayaq unutdurmayaq!

2 dekabr (d.1848 Şuşa – ö.1929 Şuşa) görkəmli Azərbaycan maarifpərvəri, şair, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filoloq, tarixçi, xəttat, teatr xadimi Həsənəli xan Qaradağinin vəfat etdiyi gündür. Allah rəhmət eləsin!