Şərqin böyük dəyəri – Əl-Biruni

Unutmayaq unutdurmayaq!

9 dekabr 1048 ci ildə XI əsrin ən böyük coğrafiyaşünası hesab olunan, tarix, etnoqrafiya, təbiətşünaslıq, riyaziyyat, astronomiya, mineralogiya və s. elm sahələrinə aid 150-dən çox əsərin müəllifi,böyük ensiklopediyaçı alim Əl-Biruni Əbu Reyhan Muhəmməd ibn Əhməd əbədiyyətə qovuşmuşdur. Allah rəhmət eləsin.